Strona Projekt Milion zostaƂa przeniesiona pod adres: https://projektmilion.pl